چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جشن آب در تایلند

مراسم جشن آب پاشی در تایلند!! +تصاویر جالب

مردم تایلند معتقدند آب مظهر پاکی و روشنائی است و بدبختی و نکبت را از جامعه دور می کند و لذا در آغاز سال نو باید به یکدیگر آب بپاشیم. در جشن آب پاشی ،در تمام سطح کشور،...