دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

جسد معمر قذافی

معمر قذافی در شهر سرت کشته شد

شکبه های تلویزیونی بین المللی به صورت زنده در حال پخش گزارش هایی هستند که در آن گفته می شود معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی که ۴۲ سال بر این کشور حکومت می کرد، روز پنجشنبه...