یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جسد صدام

انتقال بقایای جسد صدام به مکان دیگری

پلیس استان صلاح‌الدین که جسد صدام در این استان مدفون شده است به رهبران این عشیره طی پیامی مکتوب که عدنان الاسدی سرپرست وزارت کشور عراق آن را امضا کرده از این عشیره...