سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

جسد زن در خانه اش

جسد زن جوان در منزلش پیدا شد

  روزگذشته ماموران آتش نشانی پس از تماس فردی برای بازکردن در منزلی مراجعه کردند که پس از گشودن در با جسد زن جوانی روبه رو شدند.  ...