دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جسد تکه تکه

پیدا شدن جسد تکه تکه یک زن

  پیدا شدن جسد تکه تکه یک زن جسد یک زن مجهول الهویه که به صورت دلخراشی به ۱۱ تکه تقسیم شده بود درنقاط مختلف شهر قشم کشف شد…     جسد این زن از ناحیه دو...