چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

جزایر مصنوعی ایران

ایران چقدر نگران جزایر مصنوعی است؟

پس از احداث جزیره مصنوعی و فوق پیشرفته اماراتی ها در آب های خلیج فارس و در نزدیکی جزایر ایرانی، چند ماهی است که خبرهای مربوط به ساخت یک جزیره توریستی توسط ترکمنستان...