یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جزایر مرگبار!

جزایر مرگبار!

      جزیره مارهای بوستون «جزیره مارهای بوستون» دقیقاً وسط لنگرگاه بوستون قرار دارد. بلندترین نقطه این جزیره که 12 هزار متر مربع مساحت دارد فقط سه متر...