جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جریمه مسی

محاکمه مسی و پدرش!!!

محاکمه مسی و پدرش!!! دادستانی اسپانیا درخواست 22 و نیم ماه زندان همچنین جریمه نقدی به همان میزان تخلف مالیاتی را برای مسی و پدرش درخواست کرده است مسی لیونل مسی، فوق...