دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

جریمه شیث رضایی و محمد نصرتی

جریمه شیث رضایی و محمد نصرتی

        در اخبار ۲۰:۳۰ رئیس کمیته انظباطی فوتبال، محرومیت شیث رضایی و محمد نصرتی را محرومیت از تمام فعالیت های ورزشی تا اطلاع ثانوی اعلام کرد. مطالب...