شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جريان آب بر روی مريخ

کشف جريان آب بر روی مريخ!! +تصاویر

کشف جريان آب بر روی مريخ!!  به گزارش ایران استایل رگه ي تاريك و باريكي از آب در فصول گرم بر روي مريخ جريان پيدا ميكند .اين رگه هاي تاريك هنگامي كه هوا سرد ميشود ناپديد...