چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

جرج برناردشاو

سخنان فلسفی

مسیر و مقصدتان را با هم اشتباه نگیرید فقط به این خاطر که اکنون هوا طوفانی است ،معنایش آن نیست که به تابش خورشید نمی رسد . . . . . . آرامش خـود را بـه هیـچ چـیـز و...