یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جذب خانم ها

آقايان بيشتر جذب چه خانم هايی می‌شوند

وقتی خانم ها با من صحبت می کنند معمولا اظهار می دارند که رفتار آقایان آنها را تا حدی گیج می کند و به درستی نمی توانند تشخیص دهند که مردها از آنها چه انتظاراتی دارند....