یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جدید برای حذف کنکور

یک طرح جدید برای حذف کنکور

برگزاری آزمون تنها برای ۵۰ رشته دانشگاهی  — — — — — — — — — — — — — — — رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از دستور وزیر علوم برای بررسی طرح پیشنهادی حذف کنکور در برخی...