چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

جدیدترین عکس سپند امیرسلیمانی

سپند امیر سلیمانی روی تخت بیمارستان +عکس

سپند امیرسلیمانی به دلیل مشکل ریه در بیمارستان بستری است. کمند امیر سلیمانی عکس از خود و برادرش منتشر کرد و نوشت: سپند با مشکل ریه بستری در بیمارستان و من با دیسک...