پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

جدیدترین داستان های پند دار، داستان، داستان آموزنده، داستان آموزنده و مفید، داستان امروز، داستان بی معرفتی، داستان جدید، داستان جدید پند آموز، داستان قدر نشناسی، داستان پند آموز او ، هنوز هم او بود، د

داستان پندر آمیز

فرز-حکیمی جعبه‌اى بزرگ پر از مواد غذایى و سکه و طلا را به خانه زنى با چندین بچه قد و نیم قد برد. زن خانه وقتى بسته‌هاى غذا و پول را دید شروع کرد به بد‌گویى از همسرش و...