جدیدترین خبر از “قهوه تلخ”

جدیدترین خبر از “قهوه تلخ”

علت تعطیلی این مجموعه ویدیویی بطور مشخص اعلام نشده اما انتشار نسخه قاچاق آن منجر به توقف تولید این اثر شده و وزارت ارشاد تا اطلاع ثانوی جلوی تولید این مجموعه ویدیویی...