چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جدایی رضا ضراب از همسرش

ابرو گوندش از همسرش جدا شد!

ابرو گوندش از همسرش جدا شد! نام رضا ضراب وقتی بسیار در رسانه ها مطرح شد که پای او به پرونده های فساد در ترکیه باز شده بود، هر چند پیش از آن شهرت این تاجر ایرانی به...