شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

جدایی رحمتی از استقلال در نیم فصل

جدایی رحمتی از استقلال در نیم فصل

چهارشنبه شب گذشته حمید بابازاده و سید مهدی رحمتی با مدیرعامل استقلال دیدار کردند. بابازاده در این باره گفت: «ما فقط با فتح الله زاده احوالپرسی کردیم. صحبت خاصی هم...