چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

جدایی دیوید بکهام از ویکتوریا بکهام

جدایی دیوید بکهام از همسرش؟؟!

جدایی دیوید بکهام از همسرش؟؟! پس از آنکه دیوید بکهام و همسرش ویکتوریا بکهام تعطیلات خود را در کالیفرنیا جدا از هم گذراندند، به شایعاتی در مورد جدایی شان دامن...