پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

جایگاه ایران از نظر سرعت اینترنت

پرسرعت ترین اینترنت در دستان یک پیر زن

اگر بخواهیم مقوله ارایه اینترنت پرسرعت، قیمت استفاده از آن، میزان دسترسی مردم به خطوط پرسرعت اینترنتی و سطح خدمات آموزشی الکترونیکی را بین کشورهای جهان مورد...