جان میر

ازدواج کتی پری؟/تصویر

جدیدا در انگشت کتی پری حلقه ازدواج دیده میشود.گفته میشود که او و جان میر که قبلا او را در موزیک ویدئو Roar از کتی پری دیده بودیم! بعد از این شایعات هنوز پری در توییتر...