یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جاسوس جهان

ساخت بزرگترین مرکز جاسوسی جهان

بر اساس گزارشی که در این باره در ماهنامه Wired منتشر شد، فعالیت این تاسیسات دو میلیارد دلاری “رهگیری، کشف، تجزیه و تحلیل و ذخیره سازی حجم بالایی از ارتباطات جهانی از...