یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

ثواب

عملی که ثوابش ده برابر حج است

یکی از موانع سقوط انسان که از نظر قرآن کریم، در ردیف نماز است، خدمت به خلق خداست. اساساً آیات نورانی قرآن بر انفاق و نماز به صورت توأمان تأکید می‌ورزد، به گونه‌ای که...