جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

ثبت بزرگترین کتاب

ثبت بزرگترین کتاب در کتاب ترین ها

بزرگترین کتابی که تا کنون به چاپ رسیده است امروز طی مراسمی در قطر در کتاب ترین های جهان به ثبت رسید. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — –...