جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تیک عصبی و راه درمان آنها

علت بروز تیک عصبی و راه درمان آنها

علت بروز تیک عصبی و راه درمان آنها تیک ها انواع مختلف دارند،تیک های صوتی ،تیک های مزمن ،تیکهای حرکتی و تیکهای گذرا ؛میخواهیم علت و درمان هرکدام را بیابیم ناگفته...