جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تکه کلامهای بازیگر دوکش کاربردش چیه و از کجا آمده ریشه اش