جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تکرر ادرار

درباره تکرر ادرار (Frequent urination) بیشتر بد انیم

اطلاعاتی درباره تکرر ادرار

 تکرر ادرار   تکرر ادرار یعنی ادرار بیش از اندازه طبیعی است. در این شرایط اندازه ادرار دفعی طبیعی یا کمتر ازاندازه طبیعی است. تکرر ادرار مشکلی است که می تواند...

آشنایی با چراغ خطر بدن مردان !

    یکی از چراغ خطرهای بدن مردان، تغییر در عادات روده ای و مثانه است. با اشاره به اهمیت مراجعه به طور منظم به پزشک تاکید کرد: ثابت شده است که غربالگری مناسب سن از نظر...