پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تکذیب نقل قول استادمحمدرضا شجریان

شعر استاد معلم برای استاد شجریان

ایران استایل ایسنا نوشت: علی معلم دامغانی برای محمدرضا شجریان که در بستر بیماری است شعر گفت. در خبر ارسالی فرهنگستان هنر  آمده است: «در پی بیماری آقای آواز ایران،...