چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تولید سوسیس و کالباس

تولید سوسیس و کالباس با پا و تاج خروس !!

تولید سوسیس و کالباس با پا و تاج خروس !! مدیر کل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو گفت: سوسیس کالباس هایی که در واحدهای غیر رسمی و زیرپله ای تولید می شوند به جای...