چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تولید ثروت

نقش اخلاق در رونق کسب و کار و تولید ثروت

همه مردم از رونق کسب و کار و افزایش درآمد شان خرسند و شادمان می‌شوند. البته برای عده‌ای ارزش‌های مادی اهمیت بیشتری داشته و حاضراند همه چیز را فدای پول کنند؛ ولی...