پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

تولید برق از جریان باد

 درختی که برق تولید می کند +عکس

اخیرا گروهی از مهندسان فرانسوی موفق به تولید برق از درخت شده اند.این درخت برای تولید برق از جریان باد بهره می برد.جرمی میکود لاریویر که محصول تولیدی خود را در سال 2015...