دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

تولید آجر با استفاده از ته سیگار ها

تولید آجر با ته سیگار ها!! +تصویر

تولید آجر با ته سیگار ها!! +تصویر بسیاری از افراد به بهانه از بین بردن استرس، سیگار می‌کشند و ته سیگارهای خود را به اطراف پرت می‌کنند که همین عمل کوچک منجر به تولید 1.2...