سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

تولد نوزاد پناهجو در چادر موقت

نوزاد پناهجو در چادر موقت متولد شد !+عکس

نوزاد پناهجو در چادر موقت متولد شد !+عکس نوزاد پناهجوی سوری در چادر موقت متولد شد. نوزاد مادرپناهجو کودک پناهجوی سوری در مرز اروپا و در چادر موقت متولد شد. نوزاد...