دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

توصیه چین

توصیه چین به گروه ۱+۵ درباره ایران

یکی از مقامات چین با اشاره به آمادگی ۱+۵ برای مذاکرات با ایران، تاکید کرد که این گروه اقداماتی سازنده در قبال برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کنند....       ...