سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

توسط

قتل با کفش پاشنه دار/عکس

به گزارش زیرمیزی;Ana Trujillo نام زنی است که اگر در دادگاه فردا محکوم شود باید تا اخر زندگی در زندان تگزاس امریکا بخوابد. انا 45 ساله است و در تاریخ 9ژوئن با کفش پاشنه بلندش...

صادر زعفران ایران توسط اسپانیا

عوارض تعیین شده در زمینه صادرات زعفران نیز می تواند به این اتفاق کمک کند. تعیین عوارض ۵ درصدی برای بسته هایی زعفران که بیش از ۳۰ گرم وزن داشتند و فله ای محسوب شدن از...

گزارش بازي داربي

    گزارش بازي داربي     در اين ديدار ابتدا پرسپوليس با باز كردن دروازه استقلال به وسيله ي هادي نوروزي يك گل از استقلال جلو افتاد/ و سپس استقلال نيز...