شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

توجیه حمله به ایران

تحریف تاریخ برای توجیه حمله به ایران

جای اندک تعجبی ندارد که اسرائیلی ها امریکا را برای سر دادن شعار حمله و حمله به ایران تحت فشار قرار دهند و باز هم جای اندک تعجبی ندارد که تحلیل گران یا مقام های این...