یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تنگ بلور

قرمز و شادی بخش در تنگ بلور

نزدیک عید که می شود از سر هر کوچه و برزنی بگذریم ، فروشندگانی را خواهیم دید که در جلوی مغازه شان ظرفی پر از ماهی دارند و تور به دست فریاد می زنند: “ماهی عید دارم؛ ماهی...