شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تنبیه عجیب کارکنان چینی

تنبیه عجیب کارکنان به سبک چینی! +عکس

یک شرکت چینی کارکنانی را که در دستیابی به اهداف شرکت کوتاهی کرده بودند واداشت ساعت ها در پیاده رو از مردم عذرخواهی کنند. مدیران یک شرکت چینی از روش عجیبی برای...