یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تنبل ترین مردم دنیا در کدام کشورها هستند؟

تنبل ترین مردم دنیا در کدام کشورها هستند؟

  در پژوهشی جهانی که توسط نشریه علمی لانست انجام شده و به نتایج تحقیقات سازمان بهداشت جهانی استناد شده است، مردم کشور مالت تنبل‌ترین مردم دنیا هستند و رتبه اول این...