تماشاگران

طرفداران دو اتیشه فوتبال(جام جهانی)/عکس

به گزارش زیرمیزی;بسیاری از تماشاگران حاضر در برزیل به داشتن پرچم کشورشان راضی نشدند و صورت های خود را به به طرز جالبی به شکل پرچم کشورشان در اورده اند. از تماشاگران...

پرجم ایران در بین تماشاگران در یورو 2012

      به گزارش زیرمیزی،پرچم ایران رو میبینید که در یورو 2012 در بازی هلند والمان در بین تماشاگران می باشد. خوشحال و مفتخریم که همچین هموطنانمتعصب و با غیرتی رو...