دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

تماس ویدیوی اوباما با تیم مذاکره  در وين