چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

تلاش دردناك پرنده بيچاره براي درآوردن تير از بدنش