سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تكذیب شایعه ای درباره پروفسور سمیعی

تكذیب شایعه ای درباره پروفسور سمیعی !!

تكذیب شایعه ای درباره پروفسور سمیعی !! شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور با تكذیب خبر استفاده از ماده ای به نام «سیترو گلیسیرین هیدروكلراید» برای گندزدایی آب آشامیدنی...