چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

تقوا

آثار دنیوی،اخروی و مستمر تقوا

خداوند به کسی که تقوا داشته باشد، از راهی که به حساب نمی آورد، روزی می دهد: «وَ مَن یتَّق اللّه َ یجعل لَّه مخرجا * وَ یَرزُقهُ من حیثُ لا یحتسِب»؛و هر کس خدا ترس شود،...

آثار دنیوی،اخروی و مستمر تقوا

خداوند به کسی که تقوا داشته باشد، از راهی که به حساب نمی آورد، روزی می دهد: «وَ مَن یتَّق اللّه َ یجعل لَّه مخرجا * وَ یَرزُقهُ من حیثُ لا یحتسِب»؛و هر کس خدا ترس شود،...

بهای انسان به چیست؟

اگر تقوا در وجود انسان جا گرفت، فضایل اخلاقی دیگر نیز به دنبال آن، تقویت و غفلت زدگی و ارتکاب به گناه هم کم رنگ خواهند شد ....     ...