پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تفاوت «Wi-Fi»» و «Wireless» چیست؟

تفاوت های «Wi-Fi»» و «Wireless» چیست؟

امروزه هر دو واژه Wi-Fi و Wireless خیلی مورد استفاده قرار می گیرند و بسیاری از کاربران هنگام خرید موبایل و مودم ADSL با آنها مواجه می شوند. واقعیت آن است که هنوز بیشتر افراد...