شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

تفاوت ابراز عشق یک چینی و یک عربستانی

تفاوت ابراز عشق یک چینی و یک عربستانی

    بنید چینیها چگونه عشق خود را بیان میکنند: دانشجویی عاشق یکی از دختران دانشگاهش میشود و دوست داشت عشق خود را به شیوه ی جدیدی بیان کند به بعضی از...