چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

تغییرات مراسم حج

تغییرات اساسی در برگزاری مراسم حج !

تغییرات اساسی در برگزاری مراسم حج ! رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه مراسم حج متعلق به عربستان سعودی نیست، گفت: امیدواریم بزودی تغییر جدی در چگونگی برگزاری حج را...