سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

تغذیه با شیر مادر

به بهانه “هفته جهانی تغذیه با شیر مادر”

 تا 7 آگوست مصادف با 10 تا 16 مرداد ماه "هفته جهانی تغذیه با شیر مادر" نامگذاری شده است. شعار جهانـی امسال BREASTFEEDING SUPPORT: CLOSE TO MOTHERS ، حمایت از تغذیه با شیر مادر: همراه با...