دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

تعلیم و تریت آنلاین

پرورش روح و وجود با اينترنت

  این روزها همه زندگی ما شده اینترنت. بیشتر مردم همیشه آنلاین هستند. آنها دیگر وقت خود را در صف های طولانی بانک یا ترافیک خیابان ها تلف نمی کنند....