سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

تعرض به دختر

نقشه شیطانی پسر برای تعرض به دختر جوان

تيرماه سال ٩٠ دختري جوان به پليس آگاهي تهران مراجعه و به ماموران گفت كه چهار پسر شرور او را مورد آزار و اذيت قرار داده اند. به دليل حساسيت موضوع به سرعت پرونده اي در...